Hoan nghênh chư vị Kiếm Khách đến với Webgame Thái Cực Kiếm - Cực phẩm Webgame võ thuật hay nhất 2018

Thái cực là tính năng cho phép Kiếm Khách nâng cao lực chiến, chỉ số thuộc tính và nhận thêm hiệu quả thuộc tính bảo kỵ, đồng hành,... Khi lên cấp thái cực, xung quanh nhân vật sẽ được bao bọc một loại hiệu ứng cực đẹp và thay đổi màu tùy theo cấp độ thái cực.

Để tăng cấp thái cực, cần phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, mỗi nhiệm vụ sẽ tăng exp tương ứng.

Bổn Trang kính bút