Hệ thống tiến cấp là nơi để các Kiếm Khách nâng cao lực chiến, mạnh hóa nhân vật một cách đáng kể. Mỗi loại tiến cấp sẽ có 12 cấp. Để tiến cấp cần phải có tiến cấp đơn, từ cấp 5 trở lên có thể dùng trưởng thành đơn để tăng thêm lực chiến.

Có 5 loại tiến cấp:

1/ Tiến cấp thú cưỡi

2/ Tiến cấp quang vũ

3/ Tiến cấp quang võ

4/ Tiến cấp pháp khí 

5/ Tiến cấp võ học

Kiếm khách nên chú ý, từ bậc 4 trở lên khi tiến cấp sẽ bị reset điểm chúc phúc về 0 sau 24h kể từ lúc Kiếm Khách tiến cấp. Kiếm Khách nên tiến cấp khi đã tích lũy đủ số lượng tiến cấp đơn nhé!

Bổn Trang kính bút