Hoan nghênh chư vị Kiếm Khách đến với Webgame Thái Cực Kiếm - Cực phẩm Webgame võ thuật hay nhất 2018

Đúc là một tính năng tổng hợp để tăng cao lực chiến nhân vật. Trong đó bao gồm:

1/ Cường hóa: cường hóa trang bị, nâng cao lực chiến nhân vật. Cần có đá cường hóa trang bị.

2/ Tinh luyện trang bị: tăng thuộc tính trang bị. Cần có tính thạch. Khi đổi trang bị mới sẽ tự động kế thừa thuộc tính trang bị cũ.

3/ Khảm đá: tăng cao lực chiến trang bị. Đá cấp thấp có thể ghép thành đá cấp cao hơn.

4/ Ghép: dùng để ghép đá khảm, các trang bị giống nhau để ghép thành trang bị khác cao hơn.

5/ Luyện: luyện những trang bị dư thừa không sử dụng nữa. Luyện cũng có thể nâng cao lực chiến nhân vật.

6/ Tạo bộ: sử dụng trang bị theo bộ sẽ tăng thêm thuộc tính ẩn cho trang bị.

Bổn Trang kính bút