Hoan nghênh chư vị Kiếm Khách đến với Webgame Thái Cực Kiếm - Cực phẩm Webgame võ thuật hay nhất 2018

Trên bước đường giang hồ, Kiếm Khách luôn cần có những người bạn đồng hành để trợ chiến. Trong Thái Cực Kiếm, đồng hành sẽ theo Kiếm Khách, giúp tăng thêm thuộc tính và lực chiến cho nhân vật. Đồng hành có 12 cấp, có thể đùng đồng hành đơn để tăng cấp, ngoài ra có thể dùng thêm trưởng thành đơn hoặc tư chất đơn để tăng thêm lực chiến đồng hành.

Điểm đặc sắc của Thái Cực Kiếm đó là đồng hành còn có thể thú cưỡi, gọi là Bảo Kỵ. Bảo kỵ sẽ tăng lực chiến cho nhân vật và là thú cưỡi của đồng hành. Khi ở trạng thái chiến đấu, Kiếm Khách sẽ thấy đồng hành cưỡi bảo kỵ xuất chiến. 

Bổn Trang kính bút