Hoan nghênh chư vị Kiếm Khách đến với Webgame Thái Cực Kiếm - Cực phẩm Webgame võ thuật hay nhất 2018

Cửa hàng là nơi để các Kiếm Khách mua những món vật phẩm mạnh hóa lực chiến nhân vật, đá tiến cấp, đá khảm, dị dung, sách kỹ năng,... Cửa hàng sử dụng 4 loại tiền tệ khác nhau: vàng, danh vọng, công trạng và vinh dự. Ngoài vàng ra thì các loại khác Kiếm Khách phải thu thập trong hoạt động ingame

Mỗi tuần sẽ ưu đãi giảm giá các vật phẩm mạnh hóa nhân vật

Cửa hàng Vàng

Cửa hàng danh vọng

Cửa hàng công trạng

Cửa hàng vinh dự

Bổn Trang kính bút