Hoan nghênh chư vị Kiếm Khách đến với Webgame Thái Cực Kiếm - Cực phẩm Webgame võ thuật hay nhất 2018

Thái Cực Kiếm cung cáp cho người chơi 5 loại phó bản cá nhân để người chơi thu thập thêm kinh nghiệm, vật phẩm, tiến cấp đơn,...

1/ Phó bản cốt truyện

Khiêu chiến phó bản cốt truyện để thu thập vật phẩm, có thể càn quét sau khi đã vượt qua các phó bản trước.

2/ Phó bản tiến cấp

Là phó bản cho người chơi thu thập tiến cấp đơn thú cưỡi, đồng hành, bảo kỵ,... sách kỹ năng và điểm kinh nghiệm.

3/ Phó bản Vấn Đinh

Là phó bản có rất nhiều điểm kinh nghiệm, tiến cấp và vàng khóa.

4/ Phó bản VIP

Là phó bản dành cho người chơi VIP, tùy từng cấp VIP sẽ mở phó bản tương ứng. Mỗi phó bản VIP đều có rất nhiều cực phẩm quý hiếm.

5/ Phó bản EXP

Cái tên nói lên tất cả, đây là phó bản để cho người chơi thu thập thêm rất nhiều điểm kinh nghiêm để tăng cấp.

Bổn Trang kính bút