Hoan nghênh chư vị Kiếm Khách đến với Webgame Thái Cực Kiếm - Cực phẩm Webgame võ thuật hay nhất 2018

Bảng anh hùng chiến là nơi để các kiếm khách chứng tỏ thực lực của mình. Bằng cách khiêu chiến người chơi khác, nếu chiến thắng sẽ được thăng hạng và nhận được điểm vinh dự.

Điểm vinh dự có thể dùng để mua trong tiệm vinh dự

Bổn Trang kính bút